Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα σπουδών, στο χειμερινό και στο εαρινό. Κάθε εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει 13 εβδομάδες διδασκαλίας. Στο τέλος κάθε εξαμήνου ακολουθεί η περίοδος εξετάσεων διάρκειας τριών εβδομάδων.

Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο αναφέρονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης :

  • των μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου,
  • των εξεταστικών περιόδων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, καθώς και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου,
  • των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.

 

Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο περιγράφονται επίσης και οι επίσημες αργίες κάθε εξαμήνου. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο ανακοινώνεται πριν από την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, μετά από σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2021 – 2022

Χειμερινό Εξάμηνο

Έναρξη μαθημάτων: 11/10/2021

Λήξη μαθημάτων: 21/01/2022 (13 εβδομάδες)

Αναπλήρωση μαθημάτων: 24/01/2022 έως και 04/02/2022 (2 εβδομάδες)

Εαρινό Εξάμηνο

Έναρξη μαθημάτων: 28/02/2022

Λήξη μαθημάτων: 10/06/2022 (13 εβδομάδες)

Αναπλήρωση μαθημάτων: 14/06/2022 έως και 17/06/2022

Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου:
 07/02/2022 έως και 25/02/2022 (3 εβδομάδες)
Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου:
20/06/2022 έως και 08/07/2022 (3 εβδομάδες)

Αργίες χειμερινού εξαμήνου:

14/09/2021 (Εορτή Εσταυρωμένου – Πολιούχος)

28/10/2021 (28η Οκτωβρίου)

17/11/2021 (Επέτειος Πολυτεχνείου)

24/12/2021 – 06/01/2022 (Διακοπές Χριστουγέννων)

Αργίες Εαρινού Εξαμήνου:

07/03/2022 (Καθ. Δευτέρα),

25/03/2022 (25η Μαρτίου),

Μ. Τετάρτη 20/04/2022 –29/04/2021 (Διακοπές Πάσχα),

13/06/2022 (Αγ. Πνεύματος).

  Επαναληπτικές Εξετάσεις Σεπτεμβρίου:
01/09/2022 έως και 21/09/2022 (3 εβδομάδες)

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΔΩ