ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Mε βάση τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για τον COVID-19 και σύμφωνα με το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σας ενημερώνουμε ότι οι δια ζώσης συναντήσεις φοιτητών με διδάσκοντες, προκειμένου να παραδώσουν τα βιβλία της πρακτικής Άσκησης, θα γίνονται κατόπιν προγραμματισμένων ατομικών ραντεβού και εφαρμόζοντας τα μέτρα πρόληψης του ΕΟΔΥ:

-Υποχρεωτική χρήση μάσκας και από τα δύο μέρη (φοιτητή και διδάσκοντα)

-Τήρηση αποστάσεων

-Μέτρα ατομικής προστασίας

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στο e-class του μαθήματος προκειμένου να ενημερωθείτε για την ημέρα και ώρα που έχει ορισθεί το ραντεβού σας με τους διδάσκοντες.

Αγγελή Β.

Δημητριάδη Σ.

Κατσιάδα Ε.

Σιδηροπούλου Τ.