ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας του πανεπιστημίου, παρακαλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές που εκκρεμεί η εξέταση των πτυχιακών τους να στείλουν ηλεκτρονικά την πτυχιακή τους εργασία καθώς και την Αίτηση εξέτασης πτυχιακής εργασίας  συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στον Υπεύθυνο – Επιβλέπων Καθηγητή τους. 

Στη συνέχεια ο Υπεύθυνος – Επιβλέπων Καθηγητής οφείλει να τα αποστείλει στην Γραμματεία του Τμήματος, υπογεγραμμένα και από τον ίδιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι 5/7/2020, ώστε να οργανωθεί η εξέτασή τους.