ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Τμήμα (Μαθήματα – Πτυχιακή Εργασία – Πρακτική Άσκηση),  να αποστείλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ   με τα στοιχεία τους μέχρι την Παρασκευή 31/7/2020, ώστε να ελεγχθεί το αίτημά τους από τη Γραμματεία και να τους αποσταλλεί το συντομότερο δυνατόν στο ΑΚΑΔΗΜΑΊΚΟ ΤΟΥΣ EMAIL, η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης της φοίτησής τους.

Από τη Γραμματεία