ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτήτριες / τές που πιθανόν να χρειάζονται Βεβαίωση Συμμετοχής στις  Εξετάσεις για την εργασία τους, μπορούν με την έναρξη της εξεταστικής να συμπληρώνουν το παρακάτω έντυπο και να το αποστέλουν  ηλεκτρονικά στον Υπεύθυνο καθηγητή/Εισηγητή την ημέρα εξέτασης του συγκεκριμένου μαθήματος.

Η Γραμματεία του Τμήματος στη συνέχεια θα αποστείλει στον φοιτητή /τρια την βεβαίωση υπογεγραμμένη  και σφραγισμένη, ηλεκτρονικά.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ