ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ άλλαξε, λόγω μετακόμισης του Τμήματος.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε αυτή την ειδική Βεβαίωση για να την προσκομίσετε στην εργασία σας (για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας), θα πρέπει να συμπληρώνετε την Βεβαίωση και να την αποστέλλετε στο email του διδάσκοντα για υπογραφή. Εφόσον ελεγχθεί από τη Γραμματεία θα την παραλαμβάνετε στο ακαδημαϊκό σας email (…..uniwa.gr) με σφραγίδα από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Παρακαλούμε όπως συμπληρώνετε και αποστέλετε την νέα Βεβαίωση Συμμετοχής στις Εξετάσεις στο Υπεύθυνο Καθηγητή του μαθήματος.

Η νέα Βεβαίωση Συμμετοχής στις Εξετάσεις  έχει αποσταλλεί και στο Ακαδημαϊκό σας email.