ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΑΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΑΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στις υπ’ αριθμ. 6/19-05-2020 και 7/26-05-2020 Συνεδριάσεις της αποφάσισε ότι η διεξαγωγή των εξετάσεων της εαρινής

εξεταστικής περιόδου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020, όλων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον εξ αποστάσεως.

Η απόφαση της Συγκλήτου βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ενώ για το πλαίσιο αξιολόγησης και εξετάσεων που θα εφαρμοστεί έχουν επιπλέον

ληφθεί υπόψη καλές διεθνείς πρακτικές που εφαρμόζονται παγκοσμίως.

Προσοχή : Η συμμετοχή του φοιτητή στην εξέταση κάθε μαθήματος γίνεται κατόπιν υποβολής δήλωσης συμμετοχής σε σχετική πρόσκληση που έχει

ανακοινωθεί από τον διδάσκοντα.

Η δήλωση συμμετοχής είναι υποχρεωτική περιλαμβάνει:

  • τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει ο διδάσκων για τη διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας (π.χ. απαίτηση χρήσης κάμερας και/ή μικροφώνου εκ μέρους των φοιτητή σε περίπτωση που η εξέταση περιλαμβάνει διαδικασία προφορικής εξέτασης ή/και ηλεκτρονικής επιτήρησης),
  • ενημέρωση για τα στάδια οργάνωσης της διαδικασίας (π.χ. διάστημα προσέλευσης/σύνδεσης, διαδικασία ταυτοποίησης, διάρκεια εξέτασης, υποβολή απαντήσεων, κ.λπ.),
  • ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα
  • και σχετική δήλωση αποδοχής και συναίνεσης όλων των όρων της εξέτασης.

Σημειώνεται ότι προϋπόθεση για να δηλώσει ένας φοιτητής συμμετοχή στην εξέταση ενός μαθήματος αποτελεί η επιλογή του εν λόγω μαθήματος στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αρχή του εξαμήνου

Σε περίπτωση που αυτή δεν έχει γίνει, για λόγους για τους οποίους δε φέρει ευθύνη ο φοιτητής, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα με email τη Γραμματεία του Τμήματος.

Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
 

Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις