ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 1