ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2019 2020

Σύμφωνα με την Πράξη 6/19-05-2020 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, (I. Συνθήκες και Περιβάλλον για την Υλοποίηση της Εξεταστικής) παράγραφο Η) Η εξέταση που θα πραγματοποιηθεί θα αφορά μόνο στα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου, ενώ λόγω των ειδικών συνθηκών, δε θα πραγματοποιηθεί εμβόλιμη εξεταστική.