ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ” ΤΟΥ Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ-ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ