ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ”ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ” ΤΟΥ Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ-ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ