ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ” (Ομάδα κας Δημητριάδη)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ” (Ομάδα κας Δημητριάδη)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Ομάδα Σ. Δημητριάδη

 

Καλούνται οι φοιτήτριες της ομάδας μου να χρησιμοποιούν το ακαδημαϊκό τους email (…..@uniwa.gr) καθώς έχει δημιουργηθεί κανάλι επικοινωνίας με την ομάδα και προκειμένου να λαμβάνουν τις σχετικές ενημερώσεις.

Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να ‘συνδέσετε’ το ακαδημαϊκό σας email με αυτό που συνήθως χρησιμοποιείτε (π.χ. gmail) ακολουθώντας εύκολα τις οδηγίες που βρίσκονται στη σχετική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου https://wiki.noc.uniwa.gr/doku.php?id=mail_service

 

Σ. Δημητριάδη

sdimitr@uniwa.gr