ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι,  σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μετά το πέρας των εξεταστικών περιόδων Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου στις αμέσως επόμενες δύο (2) εβδομάδες πραγματοποιείται η Εξέταση – Αξιολόγηση πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών του Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών.

Στο πλαίσιο αυτό η Εξέταση – Αξιολόγηση πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών του Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί την περίοδο από 13/07/2021 έως και  26/07/2021.

Όσοι φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται να εξεταστούν την παραπάνω περίοδο μπορούν να καταθέσουν αίτηση εξέτασης από 23/06/2021 έως 30/06/2021.

Σε διαφορετική περίπτωση η εξέταση – αξιολόγηση της πτυχιακής/ διπλωματικής εργασίας σας θα γίνει μετά το πέρας της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων.

Οι φοιτητές σε συνεργασία με τους επιβλέποντες της πτυχιακής εργασίας καθηγητές, λαμβάνοντας υπόψη τους συνδέσμους με τις οδηγίες και τα έντυπα, https://ecec.uniwa.gr/ptychiakes-ergasies/

Αποστέλλουν στον επιβλέποντα καθηγητή /τρια ηλεκτρονικά από το Ακαδημαϊκό τους email,

  1. Το έντυπο Αίτηση εξέτασης πτυχιακής εργασίας συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το φοιτητή.
  2. Την πτυχιακή εργασία σε Αρχείο PDF.

Ο επιβλέπων καθηγητής αποστέλλει στο email της Γραμματείας, τα δύο παραπάνω αρχεία καθώς και ενημέρωση για την ημερομηνία εξέτασης και τον ορισμό της τριμελούς επιτροπής εξέτασης πτυχιακής εργασίας ώστε να αναρτηθεί ο σχετικός πίνακας.

Από την Γραμματεία του Τμήματος