ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΓΩΓΗ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΓΩΓΗ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες ότι βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στην εξέταση του μαθήματος είναι να το έχουν προηγουμένως δηλώσει στη γραμματεία κατά την περίοδο των δηλώσεων. Αν δεν έχουν κάνει την απαραίτητη δήλωση, δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην εξέτασή του.

Επίσης, θα πρέπει να ελέγξουν αν είναι εγγεγραμμένοι στο eclass του μαθήματος και, σε δεύτερο χρόνο, αν έχουν προβεί στην απαραίτητη συμπλήρωση της δήλωσης (θέση ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ) για τη συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εξέταση, όπως ορίζεται και οπωσδήποτε σε εύλογο χρόνο πριν την ημερομηνία εξέτασης.

Όλες οι χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εξέταση (όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, σύνδεσμος teams για την ταυτοποίηση την ημέρα της εξέτασης κλπ.) είναι αναρτημένες στο eclass του μαθήματος και θα ανανεώνονται μέχρι και την ημερομηνία εξέτασης. Για τον λόγο αυτό, παρακαλείσθε να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα τις ανακοινώσεις και τα έγγραφα του eclass.

Σ. Δημητριάδη