ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ANAΚΟΙΝΩΣΗ_ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Αγαπητοί φοιτητές, 

σας ενημερώνουμε πως ενόψει της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου η οποία θα διενεργηθεί εξ’ αποστάσεως, έχει δημιουργηθεί στο eclass το μάθημα της Αγγλικής Ορολογίας (ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ_ΑΓΩΓΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ (ECEC234)). 

Για τη συμμετοχή σας στην εξέταση του μαθήματος καλείστε να κάνετε εγγραφή στο eclass, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε δηλώσει το μάθημα στη Γραμματεία. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στην προσεχή εξεταστική. 

Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία

Μ. Σωτήρου