ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ”-ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ”-ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Το πρώτο μάθημα “Εικαστική Έκφραση και Δημιουργικότητα” (επιλογής) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Μαρτίου και ώρες 3:00 μ.μ.- 6.00  μ.μ. στο παρακάτω σύνδεσμο της πλατφόρμας  Microsoft Teams

 

 Σύσκεψη στη Microsoft Teams 

 

Για περαιτέρω ανακοινώσεις μπορείτε να εγγραφείτε στο eclass του μαθήματος

 

https://eclass.uniwa.gr/courses/ECEC286/

 

Η Διδάσκουσα

 

Παρασκευή Φώτη