ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Πράξης και Μάθηση” του Γ’ Εξαμήνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Πράξης και Μάθηση” του Γ’ Εξαμήνου

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/ές,

σας ενημερώνω ότι μετά από νέες οδηγίες το μάθημα Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Πράξης και Μάθηση του Γ Εξαμήνου  την Τρίτη 19/10/2021 και μέχρι νεοτέρας θα πραγματοποιείται σε δυο ομάδες:

Η 1η Ομάδα (φοιτητές από Α έως Μπουρ) θα εισέλθει στην αίθουσα στις 08:00

Η 2η Ομάδα (φοιτητές από Μπουσ έως ω) θα εισέλθει στην αίθουσα στις 09:30

Η διδάσκουσα

Ελένη Μουσένα