ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΗΠΙΩΝ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ” ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-Δ’ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΗΠΙΩΝ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ” ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-Δ’ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΗΠΙΩΝ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

LINK ΣΥΝΔΕΣΗΣ:

ΟΜΑΔΑ Α           

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a023233093e0143ba9bd473a4ef0ac0a8%40thread.tacv2/General?groupId=7d5058d8-36e1-46b7-80b9-91c46b85f730&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec

 ΟΜΑΔΑ Β

 https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6422f8d8ccdb49659d31283aed4e0a90%40thread.tacv2/General?groupId=5a679290-4b14-473a-a607-c9391db4343c&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec