ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΡΥΘΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ” ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ