ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ” ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ” ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΣΤ’ΕΞΑΜΗΝΟ

 

LINK ΣΥΝΔΕΣΗΣ

 

ΟΜΑΔΑ Α  ΤΡΙΤΗ 8.30

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a77d09a9ed95641a2b660047166f4d58f%40thread.tacv2/General?groupId=e343e822-5ced-437b-a2c6-de1b7b157183&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec

 

 ΟΜΑΔΑ Β ΤΡΙΤΗ 11.00

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a840e258e57234a31a8a53c12fef660a6%40thread.tacv2/General?groupId=f795b022-faab-4db2-876e-64a4011c5dab&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec

 

 ΟΜΑΔΑ Γ ΤΕΤΑΡΤΗ 8.30

 https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a771e83f5b6cc47d4a2aaaca06eb469f7%40thread.tacv2/General?groupId=1432d05e-cccd-43ea-ab9c-78195047b0e2&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec

 

ΟΜΑΔΑ Δ ΤΕΤΑΡΤΗ 11.00

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7d510948138e4f629dca90e484024cbf%40thread.tacv2/General?groupId=abb348c0-e274-4904-aed2-37975974b032&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec