Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων και σύναψης συμβάσεων για το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της υπ’ αριθμ. 19981/01-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων και σύναψης συμβάσεων για το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της υπ’ αριθμ. 19981/01-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων και σύναψης συμβάσεων για το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της υπ’ αριθμ. 19981/01-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής».

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕΕ 34 07 09 2021 Θ 10.10 94Ζ746Μ9ΞΗ ΝΓΛ

Πρακτικό ΕΕ 34 Θ. 10.10

 

Δείτε την ανακοίνωση του ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ ΕΔΩ