ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

Κωδικός Τίτλος Πτυχιακής Ημ. Ανάθεσης Επιβλέπων Καθηγητής Αριθμός Μητρώου Φοιτητή/τριας Επιτροπή εξέτασης Ημερομηνία Εξέτασης
80656 Διαπολιτισμική επικοινωνία, συμπερίληψη παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση και απόψεις των γονέων τους. 07/12/2020 ΜΟΥΣΕΝΑ ΕΛΕΝΗ  69015007 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ 13/07/2021, ώρα 10:00, μέσω Teams.
80657 Διερεύνηση των απόψεων των παιδαγωγών για την επενέργεια των παιδιών στο φυσικό περιβάλλον του Βρεφονηπιακού Σταθμού.  07/12/2020 ΚΑΤΣΙΑΔΑ ΕΛΕΝΗ  69017050 ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΡΟΥΦΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  20/7/2021, ώρα 11:00 π.μ.  
80658 Παράγοντες και κριτήρια που επηρεάζουν την γονεϊκή απόφαση στην επιλογή Παιδικού Σταθμού. 07/12/2020 ΣΑΪΤΗ  ΑΝΝΑ  69017077 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΣΕΝΑ 20/7/2021, ώρα 9:30 π.μ.
80663 Η χρήση του πατώματος στην διαδικασία του παιχνιδιού από τα μικρά παιδιά. 07/12/2020 ΚΑΤΣΙΑΔΑ ΕΛΕΝΗ  69017025 ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΡΕΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 20/7/2021, ώρα 10.00π.μ.
80664 Η επίδραση της Μουσικοκινητικής Αγωγής στις κινητικές δεξιοτήτων νηπίων, ηλικίας τριών ετών. 07/12/2020 ΡΕΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  69017127 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ ΖΩΗ 12/7/2021, ώρα 12.00π.μ.
80667 Παιδιά με αναπηρία στο σύγχρονο παραμύθι. 07/12/2020 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  69017106  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΚΡΗ, ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ  13/7/2021, ώρα 11.00π.μ.
80670 Η πρόσληψη της ιστορίας για τη Πεντάμορφη και το Τέρας: Η εξέλιξη του μύθου και οι παιδαγωγικές αντιλήψεις που τον συνοδεύουν διαχρονικά. 07/12/2020 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  69017058 ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΑΔΑ,
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΛΕΣΟΠΟΥΛΟΥ
 19 /7/ 2021, ώρα 11.00π.μ.
80676 Σχέση παρακίνησης ηγεσίας και αποτελεσματικής λειτουργίας οργανισμού στην πρώιμη παιδική ηλικία. 07/12/2020 ΣΑΪΤΗ  ΑΝΝΑ  69017128 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΣΕΝΑ 20/7/2021, ώρα 9:00 π.μ.