ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να σας αποσταλλεί ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  για άδεια από την εργασία σας,  σας γνωρίζουμε την διαδικασία:

Α) Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ συμπληρώνεται από το φοιτητή/τρια 

Β) Στην συνέχεια αποστέλλεται στον καθηγητή/τρια για υπογραφή

Γ) Ο Καθηγητής αφού βεβαιώσει υπογράφοντας την, τη συμμετοχή της συγκεκριμένης φοιτήτριας/φοιτητή στην εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος που πραγματοποιήθηκε την ημέρα και την ώρα που αναγράφεται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020 2021 την αποστέλλει ηλεκτρονικά στο  email του Γραμματείας του Τμήματος (ecec@uniwa.gr) 

Δ) Η Γραμματεία του Τμήματος, εφόσον ελέγξει την συμπληρωμένη και υπογραγραμμένη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, την επικυρώνει και την αποστέλλει ηλεκρονικά στο ακαδημαϊκό email των φοιτητών, ώστε να την καταθέσουν στην εργασία τους για άδεια εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου ακαδ.ετους 2020-2021.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΑ.Δ.Α (ΦΕΚ 4621/21-10-2020/Άρθρο 35 Οργάνωση – Διεξαγωγή Εξετάσεων, παράγραφος 4)
Ο φοιτητής έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση των μαθημάτων τα οποία έχει επιλέξει στη δήλωση μαθημάτων.