ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ANAΚΟΙΝΩΣΗ_ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

 Αγαπητοί φοιτητές, 

 σε συνέχεια της ανακοίνωσης αναφορικά με την εγγραφή σας στο eclass για το μάθημα της Αγγλικής Ορολογίας (ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ_ΑΓΩΓΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ (ECEC234)), σας ενημερώνω πως η εξέταση του Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί υπό τη μορφή Γραπτής Εργασίας, της οποίας η εκφώνηση και οι  οδηγίες εκπόνησης θα αναρτηθούν στο πεδίο των “Εγγράφων” στο eclass μέσα στις επόμενες ημέρες. Καταληκτική ημερομηνία για την παράδοση της εργασίας ορίζεται η 22/9/2020 – ημέρα εξέτασης σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει εκδοθεί. 

 Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία

 Μ. Σωτήρου