Διοίκηση

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Στη Συνέλευση του Τμήματος συμμετέχουν το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος και ένας εκπρόσωπος των φοιτητών
 
Πρόεδρος του Τμήματος
Παπαηλιού Χριστίνα
Καθηγήτρια