Διοίκηση

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Στη Συνέλευση του Τμήματος συμμετέχουν το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος και ένας εκπρόσωπος των φοιτητών
 
Πρόεδρος του Τμήματος
Λέλα Γώγου
Καθηγήτρια
Τηλέφωνο : 210.5387096 Εσωτ. 7096