Ιστορικό

Το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελεί συνέχεια του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας και της  Σχολής Βρεφοκόμων «Πριγκίπισσα Σοφία» η οποία ιδρύθηκε το 1955 συγχρόνως με την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ». Από τότε μέχρι σήμερα η Σχολή στεγάζεται σε εγκαταστάσεις του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» και συνεργάζεται στενά με αυτό. Όταν ιδρύθηκε η Σχολή, σ΄ αυτήν μπορούσαν να εγγραφούν φοιτήτριες κατόπιν γραπτών και προφορικών εξετάσεων, μετά την αποφοίτησή τους από το εξατάξιο τότε Γυμνάσιο. Η φοίτηση ήταν τριετής (συνεχής σε 12μηνη βάση) και περιελάμβανε υποχρεωτική θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση στην αγωγή και φροντίδα παιδιών ηλικίας 0 έως 6 χρόνων.

Το 1977 η Σχολή μετονομάσθηκε σε Ανωτέρα Σχολή Νηπιοβρεφοκόμων ενώ συνέχισε να υπάγεται στο Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» (το οποίο ήταν Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο και επιχορηγούμενο από το Κράτος), και παρέμεινε έτσι έως το 1984 οπότε εντάχθηκε χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών, στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1404/83. Το 2007, το Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας  μετονομάζεται σε Τμήμα Προσχολικής Αγωγής το οποίο το 2018 με το Ν. 4521 (ΦΕΚ 38/2.3.2018) εντάχθηκε ως αυτόνομο Τμήμα με την ονομασία «Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» στη Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής.

Η ανάπτυξη του ακαδημαϊκού προφίλ του Τμήματος τις τρεις τελευταίες δεκαετίες συνδέεται κυρίως με σημαντικές θεσμικές αλλαγές, όπως την τετραετή φοίτηση, την αύξηση των ακαδημαϊκών προσόντων που απαιτούνται για την πρόσληψη του εκπαιδευτικού προσωπικού, τον εκσυγχρονισμό του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, την άνθιση των προγραμμάτων ανταλλαγών με πολλά ΑΕΙ άλλων ευρωπαϊκών χωρών και γενικότερα με την αύξηση των ακαδημαϊκών προσόντων του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού. Επίσης, το ακαδημαϊκό προφίλ του τμήματος αναβαθμίστηκε πρόσφατα με την ίδρυση Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, μεταξύ του ιδίου Τμήματος και του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.