Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Κάθε χρόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ορίζεται ένα μέλος ΔΕΠ που αναλαμβάνει τον ρόλο του/ης Ακαδημαϊκού/ης Συμβούλου (ΑΣ) για καθοδήγηση των φοιτητών/τριών σε θέματα σπουδών. Οι Ακαδημαϊκοί/ές Σύμβουλοι προσφέρουν υποστήριξη σε θέματα εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας βοηθώντας τους/ις φοιτητές/τριες να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με ορθολογικό και αποδοτικό τρόπο, στο πλαίσιο που ορίζει ο Οδηγός Σπουδών αλλά και σύμφωνα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα μελλοντικά σχέδια των ίδιων.

Ο ρόλος του/της ΑΣ εξειδικεύεται στα ακόλουθα:

  • Παρέχει συμβουλές στους/ις φοιτητές/τριες κατά την εισαγωγή τους στο Τμήμα.
  • Παρέχει συμβουλές για την ακαδημαϊκή προσπάθεια των φοιτητών/τριών καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.
  • Παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές σε φοιτητές και φοιτήτριες για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Τομείς Αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία.
  • Παρέχει συμβουλές για ζητήματα σταδιοδρομίας και δυνατότητες απορρόφησης στην αγορά εργασίας.
  • Υποστηρίζει φοιτητές/τριες σε προβλήματα προσαρμογής κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
  • Αναγνωρίζει φοιτητές με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες καιπαρέχει συμβουλές για τις κατάλληλες διαδικασίες και υπηρεσίες υποστήριξης.
  • Κατευθύνει τους/τις φοιτητές/τριες σε αρμόδιες υπηρεσίες για ζητήματα που τους/τις απασχολούν, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
  • Παρέχει συμβουλές σχετικά με ζητήματα διαχείρισης χρόνου και πρόσβασης πληροφοριών.

Ο/ΗΑΣ παραμένει ο ίδιος για ολόκληρο το έτος. Για το τρέχον έτος έχει οριστεί ως Α.Σ. η Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Ελένη Κατσιάδα.

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να επικοινωνούν τακτικά με τον/την Α.Σ.

Η επικοινωνία πραγματοποιείται με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ekatsiada@uniwa.gr
  • Δια ζώσης συνάντηση τις ώρες γραφείου ή σε ώρα που ορίζεται κατόπιν συνεννόησης.

Ειδικά για το τρέχον εξάμηνο: Λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Νέου Κορονοϊού – COVID-19, αναστέλλονται οι δια ζώσεις συναντήσεις και δίνεται η δυνατότητα σύγχρονης συνάντησης κάθε Τετάρτη 15:00-17:00 στον παρακάτω σύνδεσμο

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ TEAMS