Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία συμμετέχει στην οργάνωση και λειτουργία του Διϊδρυματικού  Προγράμματος Μεταπτυχιακών με τίτλο “Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογίων & Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων με κατευθύνσεις : Προσχολικής Αγωγής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών & Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών 2020-2021