Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών στο επάγγελμα υποστηρίζεται:

 • Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) το οποίο διατηρεί διαρκή επαφή και συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην Πρακτική Άσκηση, και
 • από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Τ.Α.Φ.Π.Π.Η.) η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του ίδιου Τμήματος. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών, η πρακτική περιλαμβάνει το υποχρεωτικό μάθημα «Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα»
  του Η΄εξαμήνου με κωδικό 801. Οι πιστωτικές μονάδες που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε φοιτητής είναι είκοσι (20) και αντιστοιχούν σε συνολικά 312 ώρες Πρακτικής Άσκησης και φόρτο εργασίας εξακόσια (600).
 • Η Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα περιλαμβάνει είκοσι τέσσερις (24) ώρες άσκησης εβδομαδιαίως (4 ημέρες Χ 6 ώρες την ημέρα) για δεκατρείς (13) εβδομάδες εντός του ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Η Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε δύο (2) ηλικιακές ομάδες της πρώιμης παιδικής ηλικίας και περιλαμβάνει επτά (7) εβδομάδες σε βρεφικά τμήματα και έξι  (6) εβδομάδες σε νηπιακά τμήματα ή και το αντίστροφο.

Προϋποθέσεις για την Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα είναι ο φοιτητής να είναι στο Η΄εξάμηνο σπουδών και να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα:

 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία (Γ΄εξάμηνο)
 • Αγωγή Μικρού Παιδιού (Γ΄εξάμηνο)
 • Συστηματική Παρατήρηση Βρεφών και Νηπίων (Γ΄εξάμηνο)
 • Παιδαγωγικό Πρόγραμμα Νηπίων και μεθοδολογία Εφαρμογής (Δ΄εξάμηνο)
 • Ημερήσια Αγωγή Βρεφών και Μικρών Παιδιών (Δ΄εξάμηνο)
 • Ψυχοπαιδαγωγική Προσχολικής Ηλικίας (Ε΄εξάμηνο)

 

 • Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Επάγγελμα περιλαμβάνει σεμινάρια, διαλέξεις και εργαστήρια, καθώς και παρακολούθηση και ενεργή συμμετοχή σε χώρους μελλοντικής επαγγελματικής απασχόλησης δηλαδή χώρους Αγωγής και Φροντίδας βρεφών και νηπίων.
 • Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΤΑΦΠΠΗ) κρίνεται ότι αποτελεί σημαντικό και υποχρεωτικό μέρος της εκπαίδευσης των φοιτητών του. Καταρτίζεται και τελεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης. Παράλληλα στο έργο της,  η Επιτροπή συνεργάζεται και με τον Επόπτη εκάστου Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ).

Η Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα πραγματοποιείται σε επιλεγμένες από το Τμήμα Δομές Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία σε περιοχές του νομού Αττικής. Πιο αναλυτικά:

 • Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Παιδικοί Σταθμοί) που παρέχουν Αγωγή και Φροντίδα στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
 • Φορείς του Δημοσίου που έχουν τμήματα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
 • Φορείς Ιδιωτικού Τομέα που παρέχουν Αγωγή και Φροντίδα στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
 • Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ) που παρέχουν Αγωγή και Φροντίδα στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
 • Στο Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα»

Στους φοιτητές που πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα σε Δημόσιους φορείς, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) καλύπτει την ασφάλισή τους για αστική ευθύνη.

Η Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα είναι χωρίς αμοιβή.

Σε επιλεγμένες από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης στο Επάγγελμα ημερομηνίες, οι φοιτητές ενημερώνονται για τις διαδικασίες που προβλέπονται (λαμβάνοντας παράλληλα τα απαραίτητα έγγραφα) και υποστηρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής τους.

Η παρουσία των φοιτητών στις συναντήσεις αυτές είναι υποχρεωτική.

 Το Τμήμα υποστηρίζει και παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να υλοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα και στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ (http://praktiki.uniwa.gr/praktikiaskisi/) με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Τ. Σιδηροπούλου (sidirofg@uniwa.gr) αλλά και στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS (https://erasmus.uniwa.gr/) με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Ε. Μουσένα (emousena@uniwa.gr).

Η Επιτροπή της Πρακτικής Άσκησης

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ -ΕΣΠΑ