Άγγελος – Σταύρος Σταυρόπουλος

qode interactive strata
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π)
Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

astavropoulos@uniwa.gr

Τηλέφωνο

2105387099

Διεύθυνση Γραφείου

Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω, Κ10.023Β

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΘΜΙΔΑ Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π)
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ αριθ. 2049/τ.Γ’/24-08-2022
ΣΠΟΥΔΕΣ
  • Υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
  • Μεταπτυχιακός τίτλος «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με ειδίκευση στην Λογιστική (MBA in Accounting)» των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • Μεταπτυχιακός τίτλος «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στον Τουρισμό» του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
  • Πτυχίο από το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου  Πειραιώς.
   
ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ