Πτυχιακές Εργασίες

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΦΠΠΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΦΠΠΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΜΕ ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΠΟΛΥΝΟΗ»

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Πτυχιακή Εργασία είναι ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ.

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν συγγραφή Πτυχιακής Εργασίας απαλλάσσονται:

(α) από ένα ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ του ΣΤ΄ εξαμήνου και

(β)  από ένα ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ του Η΄ εξαμήνου (συνολικά από 2 μαθήματα).