Πτυχιακές Εργασίες

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΦΠΠΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΦΠΠΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΜΕ ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Πτυχιακή Εργασία είναι ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ.

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν συγγραφή Πτυχιακής Εργασίας απαλλάσσονται:

(α) από ένα ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ του ΣΤ΄ εξαμήνου και

(β)  από ένα ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ του Η΄ εξαμήνου (συνολικά από 2 μαθήματα).