Συνεργασίες με φορείς

Μια δραστηριότητα του Τμήματος, μέσω της οποίας αναδεικνύεται η εξωστρέφεια του Τμήματος και η ιδιαίτερη σημασία που δίδεται στην διασύνδεση με την κοινότητα είναι η συνεργασία με κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Οι επιδιωκόμενες συνεργασίες στοχεύουν στην ανάπτυξη και προώθηση δράσεων διεπιστημονικού χαρακτήρα, στην ανάπτυξη ανταλλαγής απόψεων και γνώσης, στην διευκόλυνση και προαγωγή της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που βρίσκονται στον πυρήνα των ενδιαφερόντων του Τμήματος καθώς και στην εκπαίδευση-επιμόρφωση-κατάρτιση του παιδαγωγικού προσωπικού αξιοποιώντας περαιτέρω την εξειδίκευση των φορέων και την επιστημονική συμπληρωματικότητα και συνέργεια στους κοινούς τομείς ενδιαφέροντος.

 

 

Μια νέα εποχή ολιστικής μεταρρύθμισης ανατέλλει για το ιστορικό ίδρυμα της Αθήνας, με έτος ίδρυσης το 1859, το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (Δ.Β.Α.), της μεγαλύτερης δομής σε αριθμό επωφελουμένων ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης της πρώιμης παιδικής ηλικίας της χώρας και της αυτοδιοίκησης, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Π.Α.Δ.Α) που θα υλοποιηθεί από το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Τ.Α.Φ.Π.Π.Η.) της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου. ...

Περισσότερα

 

Μετά από συνεργασία με την κ. Άννα Σαϊτη, Καθηγήτρια Διοίκησης και Οικονομίας της Εκπαίδευσης στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής, με τους συνιδρυτές του «Εκπαιδευτικοί Ηγέτες Χωρίς Σύνορα» (“Educational Leaders Without Borders/ELWB”), ...

Περισσότερα