Το Επάγγελμα του Παιδαγωγού Προσχολικής Ηλικίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικής Έρευνας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (European Early Childhood Education Research Association – EECERA), καθώς και η Παγκόσμια Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής (Organisation Mondial pour l’ Education Prescholaire – OMEP), ορίζουν ότι το επάγγελμα του Παιδαγωγού Προσχολικής Ηλικίας υποστηρίζει την αγωγή, φροντίδα και εκπαίδευση του παιδιού από την γέννησή του έως και την ένταξή του στην υποχρεωτική εκπαίδευση, με στόχο την ανάπτυξη, τη μάθηση και την ευημερία του. Η αγωγή και φροντίδα στην προσχολική ηλικία αξιοποιεί θεωρίες της ανάπτυξης και μάθησης, θεωρίες κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής, και προωθεί διεπιστημονικές προσεγγίσεις με σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού προσχολικής ηλικίας.  Οι αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και των δικαιωμάτων του παιδιού είναι θεμελιώδεις για την αγωγή και φροντίδα στην προσχολική ηλικία.

Στην Ελλάδα, το επάγγελμα του Παιδαγωγού Προσχολικής Ηλικίας[1] και ο εφαρμοσμένος επιστημονικός κλάδος της Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία έχουν θεσμικά κατοχυρωμένα δικαιώματα.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα έχουν καθορισθεί και κατοχυρωθεί με το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄ αριθ. 523 ΦΕΚ 203/24-12-91, Τεύχος Α΄, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του εδ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173),

[1] Ο όρος Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας αντικαθιστά πλέον διάφορες άλλες ονομασίες οι οποίες χρησιμοποιούνταν παλαιότερα –όπως για παράδειγμα τις ονομασίες: Βρεφονηπιοκόμος και Βρεφονηπιαγωγός.