Υποψήφιοι Διδάκτορες

Ονοματεπώνυμο

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια

Μελή Συμβουλευτικής Επιτροπής

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Αριθμός Απόφασης Συνέλευσης

1. ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

ΓΩΓΟΥ ΛΕΛΑ

1. Λέλα Γώγου, Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, (Επιβλέπουσα Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής).                                     

2. Θεόδωρος Ελευθεράκης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης (Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης – Πανεπιστήμιο Κρήτης).

3. Παναγιώτης Γιαβρίμης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Έρευνας (Τμήμα Κοινωνιολογίας – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

«Η κατάρτιση των μαθητών στις δομές της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Μια Κοινωνιολογική Προσέγγιση»

11/5-6-2019

2.ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ

ΓΩΓΟΥ ΛΕΛΑ

1. Λέλα Γώγου, Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, (Επιβλέπουσα Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής).                                     

2.  Θεόδωρος Θάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων    

3. Παναγιώτης Γιαβρίμης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Ερευνας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

«Φτώχεια, Παιδική Ηλικία και εκπαιδευτικές ανισότητες. Εμπειρική έρευνα συνθηκών διαβίωσης σε παιδιά δημοτικού γενικών και ειδικών σχολείων»

21/25-11-2019

3.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ

ΜΟΥΣΕΝΑ ΕΛΕΝΗ

1.      Ελένη Μουσένα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Εφαρμογή της Παιδαγωγικής Πράξης σε Προσχολικούς Θεσμούς, Επιβλέπουσα Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.            

2.      Τρυφαίνη Σιδηροπούλου, Καθηγήτρια, Ψυχοπαιδαγωγική Προσχολικής Ηλικίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής                      

3.      Αθανάσιος Σπυριδάκος, Καθηγητής, Προγραμματισμός με έμφαση στα Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Έργων, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

«Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία»

21/25-11-2019

4. ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΥΦΑΙΝΗ

1. Τρυφαίνη Σιδηροπούλου, Καθηγήτρια Ψυχοπαιδαγωγικής Προσχολικής Ηλικίας, (Επιβλέπουσα Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής).                                                 

2. Ελένη Μουσένα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Εφαρμογή της Παιδαγωγικής Πράξης σε Προσχολικούς Θεσμούς,  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής                                                 

3. Ασημίνα Ράλλη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εξελικτικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας / ΕΚΠΑ.

«Ψυχοπαιδαγωγικές οπτικές στην Προσχολική Αγωγή: η περίπτωση των εορταστικών εκδηλώσεων στον Παιδικό Σταθμό».

21/25-11-2019