3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “Το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η τέχνη στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό”