Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής