Α' Εξάμηνο

Α' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΑΠΠ05 Μουσική Παιδαγωγική ΜΓΥ 5 (3Θ+2Ε) 5 Σωτηρίου Χριστίνα
ΓΕΝ06 Μεθοδολογία Έρευνας ΜΓΥ 3 5 Πετρογιάννης Κωνσταντίνος
ΠΑΙ01 Προσχολική Παιδαγωγική: Θεσμοποίηση και Προσεγγίσεις ΜΓΥ 3 5 Μουσένα Ελένη
ΠΑΙ02 Αγωγή Βρέφους Ι ΜΕΥ 5 (3Θ+2Ε) 5 Αγγελή Βαρβάρα
ΠΑΙ03 Παιδαγωγικά Ρεύματα ΜΓΥ 3 5 Χατζηγιάννη Μαρία
ΨΥΧ04 Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι ΜΓΥ 3 5 Παπαηλιού Χριστίνα