Διδακτορικές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, αποσκοπεί στην κατάρτιση Διδακτόρων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα αυτόνομης προαγωγής της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στην επιστημονική περιοχή και τα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα. Το Π.Δ.Σ. οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, το οποίο πιστοποιεί τη διεξαγωγή, συγγραφή και παρουσίαση αυτοδύναμης πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και αντικατοπτρίζει την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης και της επιστήμης. Η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) πρέπει να πληροί προϋποθέσεις υψηλού επιστημονικού επιπέδου και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης Επιστήμης της Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Μελή Συμβουλευτικής Επιτροπής Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Αριθμός Απόφασης Συνέλευσης
1 ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Λέλα Γώγου 1. Λέλα Γώγου, Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης (Επιβλέπουσα Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής).
2. Θεόδωρος Ελευθεράκης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης (Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης – Πανεπιστήμιο Κρήτης).
3. Παναγιώτης Γιαβρίμης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Έρευνας (Τμήμα Κοινωνιολογίας – Πανεπιστήμιο Αιγαίου
«Η κατάρτιση των μαθητών στις δομές της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Μια Κοινωνιολογική Προσέγγιση» 11/5-6-2019
2 ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ Λέλα Γώγου 1. Λέλα Γώγου, Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, (Επιβλέπουσα Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής).
2. Θεόδωρος Θάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
3. Παναγιώτης Γιαβρίμης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Ερευνας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
«Φτώχεια, Παιδική Ηλικία και εκπαιδευτικές ανισότητες. Εμπειρική έρευνα συνθηκών διαβίωσης σε παιδιά δημοτικού γενικών και ειδικών σχολείων» 21/25-11-2019
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ Ελένη Μουσένα 1. Ελένη Μουσένα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Εφαρμογή της Παιδαγωγικής Πράξης σε Προσχολικούς Θεσμούς, Επιβλέπουσα Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
2. Τρυφαίνη Σιδηροπούλου, Καθηγήτρια, Ψυχοπαιδαγωγική Προσχολικής Ηλικίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
3. Αθανάσιος Σπυριδάκος, Καθηγητής, Προγραμματισμός με έμφαση στα Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Έργων, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
«Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» 21/25-11-2019
4 ΨΑΘΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Ελένη Μουσένα 1. Ελένη Μουσένα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Εφαρμογή της Παιδαγωγικής Πράξης σε Προσχολικούς Θεσμούς, Επιβλέπουσα Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
2. Τρυφαίνη Σιδηροπούλου, Καθηγήτρια, Ψυχοπαιδαγωγική Προσχολικής Ηλικίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
3. Χριστίνα Παλαιολόγου, Επίκουρη Καθηγήτρια Θεατρολογίας/ Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
«Η υπεραξία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσω τεχνικών Εκπαιδευτικού Δράματος στην καλλιέργεια του Προφορικού Λόγου». 11/12-06-2020
5 ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Σιδηροπούλου Τρυφαίνη 1. Τρυφαίνη Σιδηροπούλου, Καθηγήτρια Ψυχοπαιδαγωγικής Προσχολικής Ηλικίας, (Επιβλέπουσα Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής).
2. Ελένη Μουσένα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Εφαρμογή της Παιδαγωγικής Πράξης σε Προσχολικούς Θεσμούς, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
3. Ασημίνα Ράλλη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εξελικτικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας / ΕΚΠΑ.
«Ψυχοπαιδαγωγικές οπτικές στην Προσχολική Αγωγή: η περίπτωση των εορταστικών εκδηλώσεων στον Παιδικό Σταθμό». 21/25-11-2019
6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗΣ ΦΩΤΗΣ
Σαΐτη Άννα 1. Σαΐτη Άννα, Επιβλέπουσα Καθηγήτρια του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο ««Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης»
2. Νταλιάνη Φιλόθεου, Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο «Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Management» και
3. Σαρδιανού Ελένη, Επίκουρης Καθηγήτριας του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Οικονομικά του Περιβάλλοντος»
«Η διερεύνηση του αντίκτυπου της οργανωσιακής σιωπής και του οργανωσιακού κυνισμού στη διαχείρισης της γνώσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα» 11/12-06-2020
7 ΚΥΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Σαΐτη Άννα 1. Σαΐτη Άννα, Επιβλέπουσα Καθηγήτρια του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης»
2. Βουδούρη Αγγελική, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική – Πληροφορικά Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στην Εκπαίδευση» και
3. Σαρδιανού Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Οικονομικά του Περιβάλλοντος».
«Η ανάδειξη της σημασίας της διοικητικής κινδύνου και οι στάσεις και αντιλήψεις των διευθυντικών στελεχών και των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στην αποτελεσματική διαχείριση των κρίσεων στους οργανισμούς μάθησης» 11/12-06-2020