Ανακοινώσεις Καθηγητών

Το πρώτο μάθημα "Παιδαγωγική της Εικόνας" (Επιλογής) θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου την Δευτέρα 01/03 και ώρες 10:00- 13:00 μέσω Microsoft Teams meeting.     Για τη συμμετοχή σας στο μάθημα ακολουθήστε το link:          Click here to join the meeting   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae27ffb1e95524242b23a1d7cabbac16b%40thread.tacv2/1614343706058?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22c147cd5d-1c52-4a07-a452-5ffd18f8f8ef%22%7d    Για περαιτέρω ανακοινώσεις μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο eclass του μαθήματος: https://eclass.uniwa.gr/courses/ECEC277/   Η...

Ανακοίνωση για τη Θεωρία Ρυθμός και Κίνηση Σας ενημερώνουμε πως η Θεωρία του μαθήματος Ρυθμός και Κίνηση αρχίζει τη Δευτέρα 1 Μαρτίου και θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε Δευτέρα 9.00 με 12.00. Καλούνται οι φοιτητές/τριες που οφείλουν να την παρακολουθούν να συμμετάσχουν σε αυτή...

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες,   Το μάθημα της "Μεθοδολογίας Συγγραφής Επιστημονικής Έρευνας" που προσφέρεται στο εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 8 Μαρτίου. Το link του μαθήματος είναι : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab7fa7afd427b4c30b6416e8675a9c3ab%40thread.tacv2/1614178799963?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22acd549c7-d39e-4403-902e-e5172794a419%22%7d Join conversation teams.microsoft.com Θα αναρτηθούν σχετικές ανακοινώσεις στο eclass του μαθήματος. Η Καθηγήτρια του μαθήματος Αναστασία Παπαδοπούλου ...

  Το μάθημα ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ θα ξεκινήσει κανονικά 2/3, στον παρακάτω σύνδεσμο   Join Microsoft Teams Meeting Learn more about Teams   Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ...