Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Ομάδα Σ. Δημητριάδη   Καλούνται οι φοιτήτριες της ομάδας μου να χρησιμοποιούν το ακαδημαϊκό τους email (…..@uniwa.gr) καθώς έχει δημιουργηθεί κανάλι επικοινωνίας με την ομάδα και προκειμένου να λαμβάνουν τις σχετικές ενημερώσεις. Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να ‘συνδέσετε’ το ακαδημαϊκό σας email με αυτό που συνήθως...