Ε' Εξάμηνο

Ε' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΓΕΝ27 Εφαρμοσμένη Στατιστική ΜΓΥ 3 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΙ25 Ψυχοπαιδαγωγική στην Προσχολική Ηλικία ΜΕΥ 6 (3Θ+3Ε) 5 Σιδηροπούλου – Κανέλλου Τρυφαίνη
ΠΑΙ26 Θεωρία Αναλυτικών Προγραμμάτων ΜΓΥ 3 5 Σωτηροπούλου Ελένη
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΑΠΠ39 Εισαγωγή στη Μουσειοπαιδαγωγική ΜΕΥ 3 5 Καλεσοπούλου Δέσποινα
ΑΠΠ40 Παιδαγωγική του Τραγουδιού και Παιδικό Τραγούδι ΜΕΥ 3 5 Ρέτσιου Στυλιανή
ΑΠΠ41 Δραματοποίηση ΜΕΥ 3 5 Παλαιολόγου Χριστίνα
ΚΔΟΕ35 Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Οργανισμών ΜΕ 3 5 Σαϊτη Άννα
ΚΔΟΕ36 Ηγεσία και Δημιουργικότητα στους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ΜΕ 3 5 Σαϊτη Άννα
ΚΔΟΕ38 Φιλοσοφία της Παιδείας ΜΕ 3 5 Δεν θα ενεργοποιηθεί
ΚΔΟΕ71 Στρατηγική Διοίκηση και Εκπαιδευτική Πολιτική ΜΕ 3 5 Κωνσταντουλάκη Κλεοπάτρα
ΠΑΙ28 Παιδαγωγική της Εικόνας ΜΕΥ 3 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΙ29 Το Μικρό Παιδί σε Κλειστές Δομές και Δομές Υγείας ΜΕΥ 3 5 Κατσιάδα Ελένη
ΠΑΙ30 Δημιουργικές Εφαρμογές Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Προσχολική Αγωγή ΜΕΥ 3 5 Χατζηγιάννη Μαρία
ΨΥΧ31 Γλωσσική Ανάπτυξη και Επικοινωνία στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία ΜΕΥ 3 5 Παπαηλιού Χριστίνα
ΨΥΧ33 Γνωστική Ψυχολογία ΜΓΥ 3 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΨΥΧ34 Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία ΜΓΥ 3 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΨΥΧ101 Εκπαιδευτική Ψυχολογία ΜΓΥ 3 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
Προαιρετικά
ΓΕΝ97 Φροντιστήριο Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας ΜΕΥ 3 5