Έρευνα – Θεσμοθετημένα Εργαστήρια

Η Ίδρυση Θεσμοθετημένου Εργαστηρίου με τίτλο “ Εργαστήριο Ψυχοπαιδαγωγικών Εφαρμογών στην Προσχολική Αγωγή – Ε.Ψ.Ε.Π.Α.” (Laboratory for Research on Early Childhood Pcychopedagogy) του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) με αριθμό 1140/τ.Β΄/05-04-2019.

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

H διαπιστωτική πράξη για την εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου με τίτλο “Εργαστήριο Ψυχοπαιδαγωγικών Εφαρμογών στην Προσχολική Αγωγή – Ε.Ψ.Ε.Π.Α.” του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) με αριθμό 354/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./10-06-2019

Διευθύντρια του Εργαστηρίου είναι η κα. Ελένη Μουσένα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος 

 

Η Ίδρυση Θεσμοθετημένου Εργαστηρίου με τίτλο : «Εργαστήριο Ψυχολογικής Ανάπτυξης Βρεφών και Νηπίων» – ΕΨΑΒΝ (Infant and Toddler Development Laboratory – ITSLAB) του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) με αριθμό 3058/τ.Β΄/23-07-2019

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ