Έρευνα – Θεσμοθετημένα Εργαστήρια

Στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία λειτουργούν τα κάτωθι Ερευνητικά Εργαστήρια τα οποία υπηρετούν τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος, αλλά και της σχολής Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Στη συνέχεια ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή κάθε Εργαστηρίου, οι ερευνητικές δραστηριότητες που αυτό αναπτύσσει, η εργαστηριακή υποδομή που διαθέτει, οι υπηρεσίες που προσφέρει, τα ερευνητικά έργα που υλοποιεί, καθώς και ενδεικτικές δημοσιεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Εργαστηρίου. 

 

Εργαστήριο Ψυχοπαιδαγωγικών Εφαρμογών στην Προσχολική Αγωγή – Ε.Ψ.Ε.Π.Α. (Laboratory for Research on Early Childhood Psychopedagogy)

Εργαστήριο Ψυχολογικής Ανάπτυξης Βρεφών και Νηπίων – ΕΨΑΒΝ (Infant and Toddler Development Laboratory – ITSLAB)

Εργαστήριο της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών Ηγεσία & Καινοτομία