Διοίκηση

Το ανώτατο διοικητικό όργανο του Τμήματος είναι η Συνέλευση, η οποία αποτελείται από όλα τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος, έναν εκπρόσωπο ΕΔΙΠ καθώς και έναν εκπρόσωπο των Φοιτητών.

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Πετρογιάννης, Καθηγητής

Αν. Πρόεδρος: Παπαηλιού Χριστίνα, Καθηγήτρια