Ιστορικό

Η ιστορία του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Το «Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» ανήκει στη Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής. Το ιστορικό του Τμήματος έχει ως ακολούθως:

  • Το 1955 ιδρύεται η Σχολή Βρεφοκόμων «Πριγκίπισσα Σοφία», συγχρόνως με την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ». Όταν ιδρύθηκε η Σχολή Βρεφοκόμων «Πριγκίπισσα Σοφία», σε αυτήν μπορούσαν να εγγραφούν φοιτήτριες κατόπιν γραπτών και προφορικών εξετάσεων, μετά την αποφοίτησή τους από το, τότε, εξατάξιο Γυμνάσιο. Η φοίτηση στο Τμήμα ήταν τριετής (συνεχής σε 12μηνη βάση) και περιελάμβανε υποχρεωτική θεωρητική φοίτηση και πρακτική άσκηση (σε παιδιά 0 έως 6 χρόνων), ενώ οι φοιτήτριες, την περίοδο αυτή, διέμεναν στον χώρο της Σχολής.
  • Το 1977, η Σχολή μετονομάζεται σε «Ανωτέρα Σχολή Νηπιοβρεφοκόμων» ενώ συνεχίζει να υπάγεται στο Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» (το οποίο ήταν Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο και επιχορηγούμενο από το Κράτος).
  • Το 1984, η «Ανωτέρα Σχολή Νηπιοβρεφοκόμων» εντάσσεται, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, στο δυναμικό της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1404/83 Υ.Α. 7290/31-10-1984 «Ένταξη Σχολών Υγείας και Πρόνοιας στο Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας της Σ.Ε.Υ.Π.».
  • Το 2007, το «Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας» μετονομάζεται σε «Τμήμα Προσχολικής Αγωγής», σύμφωνα με το Π.Δ. 226/2006 (ΦΕΚ 227/19-10-2006).
  • Το 2018, το «Τμήμα Προσχολικής Αγωγής», με τον Ν. 4521 [Για την Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις. Άρθρο 2, παρ. δ.] (ΦΕΚ 38/2.3.2018) εντάσσεται ως αυτόνομο Τμήμα με την ονομασία «Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» στη Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής.

 

Η ανάπτυξη του ακαδημαϊκού προφίλ του Τμήματος, συνδέεται κυρίως με σημαντικές θεσμικές αλλαγές, όπως η τετραετής φοίτηση, η αύξηση των ακαδημαϊκών προσόντων του εκπαιδευτικού προσωπικού, ο εκσυγχρονισμός του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, τα προγράμματα ανταλλαγών με πολλά ΑΕΙ άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Επίσης, το ακαδημαϊκό προφίλ του Τμήματος αναβαθμίστηκε πρόσφατα με την επανίδρυση του υφιστάμενου Διιδρυματικού ως ομότιτλο πλέον Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε συνεργασία με το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση του Τμήματος παίζει και η μετεγκατάστασή του στην Πανεπιστημιούπολη 1, στο Άλσος Αιγάλεω, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.