Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση

Το πρόγραμμα Erasmus δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/στις φοιτήτριες, μέσω της κινητικότητας, να εκπονήσουν την Πρακτική τους Άσκηση εκτός Ελλάδας. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

 

 

Κατεβάστε το Έγγραφο Συμφωνία Μάθησης Πρακτικής άσκησης