Προσκλήσεις Υποψήφιων Διδακτόρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2022-2023

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΛΙΝΚ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΧΕΙΜ 2022-2023

87944 – 29-09-2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚ ΔΙΔ ΔΙΑΤΡ ΧΕΙΜ 2022-2023

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

 

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΛΙΝΚ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022

 

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 8 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΛΙΝΚ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ. 

ΠΑ.Δ.Α. ΑΡ. ΠΡΩΤ 80722 05 10 2021 Αιγάλεω

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΧΕΙΜ 2021 2022

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 2021-2022

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΕΑΡΙΝΟ 2019 -2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΕΑΡΙΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019 2020

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΕΑΡΙΝΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2019 2020