Εργαστήριο της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών Ηγεσία & Καινοτομία

Το εργαστήριο «Ηγεσία & Καινοτομία» με διακριτικό τίτλο «Η & Κ» και με την διεθνή ονομασία «The Leadership & Innovation Laboratory» και διακριτικό τίτλο “L & I Lab”, ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2021,  αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σχολής Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 1426 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΓΕΣΙΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ).

Η φιλοσοφία της ίδρυσης ενός εργαστηρίου «Ηγεσίας & Καινοτομίας» βασίζεται στις βασικές αξίες που αποτελούν ταυτόχρονα επαγγελματικές δεξιότητες και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως είναι η συνεργασία, εμπιστοσύνη, παρακίνηση, διαχείριση κινδύνου και συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο και άνοιγμα σε καινοτόμες και δημιουργικές ιδέες.

Το εργαστήριο χρησιμοποιεί ποσοτικές, ποιοτικές και πειραματικές μεθόδους συλλογής και ανάλυσης των υπό διερεύνηση προβλημάτων που ταλανίζουν την Παγκόσμια Οικονομία, Κοινωνία και εκπαιδευτική διαδικασία, με απώτερο στόχο την εξαγωγή κρίσιμων συμπερασμάτων και σύνδεση τους με την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Κύρια Ερευνητική Ομάδα του Εργαστηρίου

Συνεργαζόμενα Μέλη του Εργαστηρίου

Το εργαστήριο «Ηγεσία & Καινοτομία»  έχει συνεργαζόμενα μέλη τα οποία είναι μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας τόσο από Ελληνικά Πανεπιστήμια όσο και από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού.

Πατήστε εδώ για μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου.