Προκηρύξεις θέσεων εργασίας Ακαδημαϊκού Προσωπικού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Η συγκεκριμένη προκήρυξη έχει ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος https://www.uniwa.gr και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διαδρομή  https://www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon/).

Α) “Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 16/07/2022 & 21/07/2022. ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ 10 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ) ΘΑ ΑΡΧΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 22/07/2022 ΚΑΙ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 04/08/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 23:59′:59″”. ...

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2022-2023 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».  

Ο συνολικός αριθμός των θέσεων είναι 110 και η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 25η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Προκήρυξη-_Διδάκτορες_22-23_ΩΣ2046Μ9ΞΗ-10Μ ...

Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.), ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Οι πληροφορίες και οι αιτήσεις για τη μία (1) θέση μόνιμου ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπ/σης, Π.Ε., στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία βρίσκονται και στους παρακάτω συνδέσμους.  ...

Περισσότερα