Ανακοινώσεις Γραμματείας

Τη Δευτέρα 30-11-2020 στο μάθημα επιλογής του Ε' Εξαμήνου "Ηγεσία και Δημιουργικότητα στους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς" θα συμμετέχει η Rosemary Papa Professor of Educational Leadership, Soka University of America. Για το λόγο αυτό, το μάθημα επιλογής του Ε' Εξαμήνου "Ηγεσία και Δημιουργικότητα στους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς" θα...

Αγαπητοί φοιτητές/τριες Προκειμένου να ξεκινήσετε την εκπόνησή της πτυχιακής σας εργασίας, οφείλετε να αποστείλετε ηλεκτρονικά το έγγραφο  Αίτηση ανάληψης Πτυχιακής εργασίας συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία σας και υπογεγραμμένο, στο email του Επιβλέποντα Καθηγητή. Οι Καθηγητές που επιθυμούν να αναλάβουν την επίβλεψη της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας θα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ "ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ" ΤΟΥ Ε' ΕΞΑΜΗΝΟΥ-ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ "ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ" ΤΟΥ Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ "ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ" ΤΟΥ Ε' ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ανακοίνωση για το Μάθημα Ψυχοπαιδαγωγική στην Προσχολική Ηλικία (501)  του Ε' Εξαμήνου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ)   ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27/10/2020 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ : "ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ" ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΕΤΤΑ https://eclass.uniwa.gr/courses/ECEC261/   ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29/10/2020 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ: "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ" ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  Join Microsoft Teams Meeting Learn more about Teams     ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ...

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις είναι από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020. Τα Δικαιολογητικά είναι:  α) Αίτηση Κατάταξης   (Συμπληρωμένη και Υπογεγραμμένη) β) Φωτοαντίγραφο αντιγράφου πτυχίου που να αναγράφει τον βαθμό πτυχίου ή Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης περάτωσης φοίτησης  γ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας δ) Εφόσον συντρέχουν λόγοι, σχετικό έγγραφο επίσημης αρχής...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΑΝΩ    Αγαπητοί φοιτητές/τριες Η περίοδος δήλωσης μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 είναι από 16/10/2020 έως 31/10/2020.  Η προθεσμία είναι αυστηρή και πέραν αυτής δεν θα υπάρχει καμία επιπλέον δυνατότητα για εξαίρεση. Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική...