Ανακοινώσεις Γραμματείας

Καλούνται όλοι οι φοιτητές/τριες να υποβάλλουν τη δήλωση των μαθημάτων τους για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023 μέχρι σήμερα το βράδι 12 η ώρα. 
Αναλυτικές οδηγίες στην ανακοίνωση:
 

Για το εαρινό ωρολόγιο πρόγραμμα του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

 
*Tο ωρολόγιο πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου του Ακαδ. Έτους 2022-2023 θα επικαιροποιείται συνεχώς και θα πρέπει να το παρακολουθείτε καθημερινά. 

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η διανομή συγγραμμάτων για το Εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την *Τρίτη 21 Μαρτίου 2023* και θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 19 Μαΐου 2023*.
Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν τη *Τρίτη 21 Μαρτίου 2023* και θα ολοκληρωθούν την *Παρασκευή 5 Μαΐου 2023*.
 
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. ...

Περισσότερα

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧ04-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2/3/2023 ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ. 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧ48-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤ’ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2/3/2023 ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ.

Συμμετέχοντας στο πένθος για την εθνική τραγωδία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη αναβάλλεται το Διήμερο Συνέδριο «Πρώιμη Παιδική Ηλικία – Παιδικοί σταθμοί– Τοπική Αυτοδιοίκηση» που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 3-4 Μαρτίου 2023.

 

Θα υπάρξει νεότερη ειδοποίηση για την πραγματοποίησή του. 

Κ. Πετρογιάννης