Διεθνής Κινητικότητα

Το πρόγραμμα Erasmus δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/στις φοιτήτριες καθώς και στο προσωπικό, μέσω της διεθνής κινητικότητας, να μετακινηθούν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ –  ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ –  ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ –  ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ