ΣΤ' Εξάμηνο

ΣΤ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΓΕΝ44 Αγωγή Υγείας ΜΓΥ 3 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΙ42 Σύγχρονες Τάσεις στην Προσχολική Αγωγή ΜΕΥ 6 (3Θ+3Ε) 5 Σιδηροπούλου – Κανέλλου Τρυφαίνη
ΠΑΙ43 Μορφές Διδασκαλίας και Μάθησης – Μικροδιδασκαλία ΜΕ 5 (3Θ+2Ε) 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΑΠΠ56 Εικαστική Έκφραση: Εφαρμογές ΜΕ 3 5 Δεν θα ενεργοποιηθεί
ΑΠΠ57 Κουκλοθέατρο ΜΕΥ 3 5 Παλαιολόγου Χριστίνα
ΑΠΠ58 Παραμύθι και Παιδικό Θέατρο ΜΕΥ 3 5 Παλαιολόγου Χριστίνα
ΑΠΠ59 Δημιουργική Κίνηση στην Προσχολική Αγωγή ΜΓΥ 3 5 Χατζιδάκη Ζωή
ΓΕΝ98 Θέματα Πρώτων Βοηθειών για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία ΜΓΥ 3 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΔΟΕ52 Τεχνολογίες, Πληροφορία και Επικοινωνία (ΤΠΕ) στη Σχολική Διοίκηση ΜΕ 3 5 Δεν θα ενεργοποιηθεί
ΚΔΟΕ53 Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΜΕ 3 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΔΟΕ54 Διαχείριση Κρίσεων σε Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ΜΕ 3 5 Κωνσταντουλάκη Κλεοπάτρα
ΚΔΟΕ55 Ποιοτικές Προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική και Κοινωνική Έρευνα ΜΕΥ 3 5 Δεν θα ενεργοποιηθεί
ΠΑΙ45 Παιδαγωγική Βρεφών μέσω Αλληλεπιδράσεων ΜΕΥ 3 5 Κατσιάδα Ελένη
ΠΑΙ47 Παιδί και Βιβλίο ΜΕΥ 3 5 Δεν θα ενεργοποιηθεί
ΨΥΧ48 Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία ΜΓΥ 3 5 Παπαηλιού Χριστίνα
ΨΥΧ49 Συμβουλευτική Ψυχολογία ΜΕΥ 3 5 Ναυρίδη Ευανθία (Άνθια)
ΨΥΧ50 Κοινωνική Ψυχολογία ΜΕΥ 3 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΨΥΧ51 Δημιουργικότητα και Μάθηση ΜΕΥ 3 5 Δεν θα ενεργοποιηθεί
Προαιρετικά
ΣΤΠ96 Στατιστικό Πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήμες (SPSS) ΜΕΥ 3 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες